Despre Centrul Naţional al Dansului Bucureşti

O instituţie vitală pentru dezvoltarea culturii coregrafice din România

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti (CNDB) este singura instituţie publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii creată cu scopul de a susţine, dezvolta şi promova dansul contemporan.

Centrul susţine şi promovează programe şi proiecte care contribuie la dezvoltarea culturii coregrafice şi care fac posibilă participarea scenei locale la un dialog extins la nivel internaţional. CNDB încurajează cercetarea, experimentul şi inovaţia în câmpul practicilor şi teoriilor din arta contemporană şi contribuie la crearea unui mediu favorabil dialogului, reflecţiei şi dezbaterii.

Creat ca o interfaţă dinamică şi flexibilă de relaţionare între profesioniştii domeniului şi publicul larg, CNDB prezintă anual o stagiune de spectacole în care sunt invitate producţii de dans contemporan româneşti şi străine, şi coproducţiile internaţionale pe care Centrul le susţine, oferind astfel publicului o paletă largă de discursuri artistice şi opţiuni estetice.

Centrul propune proiecte în care corpul devine mediatorul unor forme multiple de exprimare şi sondare a realităţii. Programele şi proiectele CNDB creează legături între practici diferite de discurs şi fac posibilă întâlnirea artiştilor, jurnaliştilor, scriitorilor şi creatorilor din diverse domenii cu logici şi stiluri de lucru diferite.

CNDB iniţiază şi susţine proiecte de cercetare, documentare şi reflexie, care pun într-un mediu activ resursele istoriei contemporane, cu accent pe personalităţile care au creat istoria dansului contemporan românesc. În 2015 CNDB lansează Arhiva Dansului Românesc– ce îşi propune să prezinte prin documente, articole, imagini şi filmări inedite, istoria dansului contemporan romanesc, până acum neexplorată.

Centrul organizează cursuri, ateliere şi masterclass-uri destinate profesioniştilor şi derulează un program de cursuri destinat publicului larg care doreşte să se familiarizeze cu limbajul dansului contemporan. CNDB găzduieşte ateliere de compoziţie coregrafică şi improvizaţie, cursuri de management cultural şi ateliere de dans destinate elevilor de la liceele de coregrafie din tara.

Folosind instrumentele şi facilităţile de care dispune pentru a susţine valoarea şi inovaţia, dinamizând întregul peisaj coregrafic şi interferenţele cu celelalte arte, Centrul Naţional al Dansului a devenit şi rămâne unul dintre cele mai generoase spaţii de creaţie, dezbatere şi reflecţie artistică din Bucureşti.

Mai multe pe site-ul CNDB